GSoC 2017 - HMAC podpisovanje Nodewatcherjevih sporočil - Poročilo 1 EN

Prišli smo do prvega poročila! Da vidimo kako in kaj.

Kaj je novega

Prvi blog, ki opisuje idejo in cilje je na voljo tukaj.

Po tem, ko sem se malo bolj seznanil s kodo, je bilo najprej treba postaviti delovno okolje. Odločil sem se za opcijo z virtualkami, tako da ne bom potreboval routerja in bo razvoj lažji. Instanca nodewatcherja teče na Ubuntu Linux virtualki. Deluje v Dockerjevem razvojnem okolju, ki se ga postavi z uporabo priložene Docker Compose konfiguracije. Za sprejemanje podatkov iz točk mora delovati tudi nadzorni (monitor) sistem.

Za potrebe testiranja nodewatcherjevega HMAC podpisovanja sem postavil testno točko, vklopil HMAC podpisovanje in uporabil python skripto, da sem poslal nekaj podatkov na nodewatcher.

V naslednjem koraku je bilo potrebno postaviti razvojno točko. Z veliko pomoči s strani mentorja Kostkota sem uporabil firmware-core za kreacijo LEDE virtualke in kompilacijo nodewatcher-agent paketov. Nato sem jih prenesel na LEDE virtualko, se z SSH-jem povezal nanjo, jih namestil in testiral osnovne agentove funkcije. Celoten proces namestitve in razvoja je dokumentiran v nodewatcher-agent README-ju. Nato sem konfiguriral agentov http.push modul in ga uporabil za pošiljanje podatkov na instanco nodewatcherja.

Za razvoj sem postavil lokalno mrežo. Zaradi mojega nepoznavanja omrežnih nastavitev sem se srečal s težavami kot so nezmožnost SSH povezave z razvojno točko in pošiljanja podatkov iz LEDE virtualke na nodewatcherjevo virtualko. Z mentorjevim potrpljenjem so težave rešene in lekcija naučena.

Kako naprej

Torej, najtežji del je mimo, ne? Sedaj delam na razširitvi, ki doda HMAC podpisovanje za potrebe pošiljanja podatkov iz točke na nodewatcher in za poizvedovanje s strani nodewatcherja samega.

Prispevam s svojim github računom.

Pa pojdimo dalje! Srečno!