BUČA: Brezžičen Umen Centraliziran Algoritem – Poročilo o meritvah EN

V okviru programa Google Summer of Code 2016 smo pripravili nov modul za platformo nodewatcher, ki v podatkovno bazo zabeleži meritve o sosednjih brezžičnih točkah.

Nodewatcher (natančneje nodewatcher agent neprestano izvaja meritve sosednjih točk. Za izvajanje meritev je potrebno začasno prekitiniti običajno delovanje, zato se te meritve izvajajo dosti redkeje (trenutno vsaki dve uri). Z meritvami poberemo ogromno podatkov o sosednjih točkah, vendar do sedaj ni bilo podpore za analizo ali celo shranjevanje podatkov v podatkovno bazo. Podatki vsebujejo informacije o identifikacijskih oznakah, ki so namenjene za ljudi (tehničen naziv je SSID) - neformalno je to ime omrežja, strojno berljivo identifikacijsko številko posamezne točke in moč signala, ki je povezana z razdaljo med točkama.

Čeprav smo že prej izvajali meritve sosednjih točk, smo potrebovali modul, ki bi te podatke zbral in shranil v jedrnati obliki. Sedaj imamo modul ki pregleda meritve, zavrže tiste, pri katerih je prišlo do napak in jih tako pogojno vnese v podatkovno bazo.

Za shranjevanje podatkov smo uporabili podatkovno strukturo s točkami in povezavami, ki se imenuje graf. Na sredi grafa je ime točke, ki je izvedla meritve. Vsaka dodatna točka je sosed. Nekatere naprednejše naprave imajo več anten (morda za prenašanje na večih frekvenčnih razponih), zato so v grafu predstavljene z več točkami. Med točkami smo dodali povezave z informacijami o kvaliteti brezžične povezave.

To je zgolj opis zadnje verzije. Za več informacij in celotno zgodovino razvoja z več kot 40 iteracijami in 150 sporočili se lahko obrnete na github (v angleščini).