Imamo nov strežnik! EN

Zahvaljujoč vašim donacijam in sredstvom, ki sta jih zagotovila tako Shuttleworth Foundation kot NLnet Foundation, ter LTFE za zagotovitev gostovanja, smo uspešno postavili nov strežnik, ki smo ga poimenovali aggregator. Novi strežnik bo gostil naslednjo verzijo modularne platforme nodewatcher, ki omogoča konfiguracijo, postavitev in nadzor delovanja brezžičnih mesh omrežij kjerkoli na svetu.

Da bi bile nadaljnje postavitve platforme nodewatcher čim bolj enostavne, smo si prizadevali zagotoviti vse komponente sistema, ki jih tudi sami uporabljamo, v obliki Docker kontejnerjev. Za konfiguracijo samega strežnika in za upravljanje z vsemi kontejnerji smo se odločili uporabiti sistem Salt, ki nam omogoča opis in dokumentacijo celotne postavitve na enem mestu, hkrati pa nato omogoča zelo preprosto postavitev dodatnih podobnih instanc. Ker pri postavitvi potrebujemo način, da povežemo različne Docker kontejnerje med sabo s pomočjo navideznih ethernet (Layer 2) povezav, smo razvili preprost sistem, netcfg, ki omogoča dinamično omrežno konfiguracijo med Docker kontejnerji.

IMG_20140916_103813050.jpg IMG_20140916_104102297.jpg streznik-thinkserver-rd440-a.jpg

Za lažjo postavitev smo vrsto komponent zapakirali kot Docker kontejnerje. Izvorne datoteke za izgradnjo kontejnerjev so na voljo v našem GitHub repozitoriju (običajno imajo v imenu predpono docker), v naprej zgrajene slike kontejnerjev pa so na voljo na Docker Hub-u. Kontejnerji zaenkrat obsegajo naslednje komponente:

  • Olsrd, implementacija usmerjevalnega protokola, ki ga pri wlan slovenija trenutno uporabljamo za dinamično usmerjanje.
  • Tunneldigger-client, odjemalska stran naše enostavne VPN rešitve, ki omogoča da se nodewatcher poveže v mesh omrežje wlan slovenija. Kasneje bo kot Docker kontejner na voljo tudi strežniški del, kar bo omogočalo preprosto postavitev novih VPN strežnikov.
  • Na OpenWRT temelječ sistem za izgradnjo firmwarea, kateri se uporablja za izgradnjo firmwarea za vse točke v omrežju. Ker je sedaj na voljo kot Docker kontejner, je dodajanje novih verzij v nodewatcherjev firmware generator veliko bolj preprosto.

Konfiguracijska stanja, katera so uporabna za nastavitev strežnikov podobnih aggregatorju, so na voljo v našem repozitoriju servers-salt-states. Datoteke, ki vsebujejo konkretno konfiguracijo strežnika aggregator zaenkrat niso javne, saj vsebujejo določene občutljive informacije o strežniku. Ko bo na voljo dokončna konfiguracija, bodo pripravljeni tudi primeri konfiguracije, ki bodo delovali na poljubnem strežniku.

Naši naslednji koraki bodo osredotočeni na prenos platforme nodewatcher v produkcijo, za uporabo v omrežju wlan slovenija in na voljo za vsakogar, ki bi želel vzpsotaviti in upravljati s svojim brezžičnim mesh omrežjem.