Povezava TI ARM Launchpada z OpenWrt EN

Kot rešitev za vedno prisoten izziv postavitve mikrokontrolerjev na oddaljene in težko dostopne lokacije z omogočanjem preprostih nadgradenj programske opreme je na voljo kombinacija OpenWrt in naprave Texas Instruments Tiva C Lanuchpad, povezane preko USB. Na arhitekturi ARM temelječa razvojna plošča vsebuje USB-UART adapter skupaj z JTAG programatorjem in razhroščevalnikom, kar omogoča preprosto komunikacijo in reprogramiranje. S prenosom orodja lm4flash na OpenWrt lahko sedaj enostavno reprogramiramo postavitve opreme na oddaljenih lokacijah.

Takšen pristop omogoča scenarije, kjer je zahtevano hitro prototipiranje – dodajanje zmogljivosti strojne opreme v kasnejših izdajah krmilne programske opreme. Dober primer takšnega pristopa je optični komunikacijski sistem KORUZA, ki je osredotočen na razvoj strojne opreme, osnovna krmilna programska oprema pa bo z bolj naprednimi zmogljivostmi nadgrajena šele v prihodnje. Nadgradnje vključujejo algoritme za samodejno sledenje ter poravnavo, senzorje in druge razširitve. Razvojna plošča Tiva C Launchpad z 80MHz procesorjem ARM in 256kB pomnilnika pušča veliko prostora za takšne razširitve in skupaj s to metodo reprogramiranja na daljavo postane zelo nadgradljiva. V kombinaciji z našo programsko rešitvijo za nadzor sistema KORUZA omogoča tudi samodejni reset krmilnika v primeru, da se preneha odzivati na ukaze.