Nadzor in upravljanje sistema KORUZA EN

Za nadzor in upravljanje brezžičnega optičnega sistema KORUZA iz naprav z OpenWrt firmwareom smo razvili preprosto arhitekturo, ki omogoča delovanje več procesov hkrati, ki komunicirajo z eno KORUZA napravo preko serijskega vmesnika.

Rešitev omogoča routerju večprocesno komunikacijo s serijsko napravo, npr. hkratno upravljanje naprave preko interaktivnega shell okna s takojšnimi povratnimi informacijami in zbiranje podatkov preko sistema nodewatcher. Ta pristop je široko uporaben, vse od senzorskih sistemov pa do robotov, od krmiljenja napajalnih sistemov za vozlišča pa do avtomatizacije gospodinjstva.

Srce sistema je kontrolni proces, ki upravlja s serijsko povezavo z zunanjo napravo in omogoči dostop do nje preko UNIX socketa, na katerega se povezujejo ostali procesi in pošiljajo zahtevke. Za pravilno hkratno komunikacijo večih procesov krmilni daemon implementira preprosto FIFO čakalno vrsto in mehanizem za zaznavo timeouta odgovora, ki serijsko napravo po potrebi tudi resetira in pripravi za nov ukaz. Vse to naredi sistem izjemno robusten in zanesljiv.

Za interaktivno krmiljenje sistema s strani uporabnika je trenutno razvito preprosta aplikacija, ki na tipke poveže v konfiguraciji vnaprej določene serijske ukaze in tako omogoča skoraj instantno izdelavo preprostega uporabniškega vmesnika. Nadzorni del je realiziran s procesom, ki periodično zahteva status naprave in ga beleži v dnevnik, hkrati pa da na voljo nodewatcher kompatibilen izpis za oddaljeni nadzor delovanja.

Ta preprost sistem je dober prikaz potenciala pristopa z opisano arhitekturo, ki ga bomo v prihodnosti razširili in pripravili za uporabo še v druge namene.