KORUZA raste: NLnet grant EN

Fundacija NLnet je finančno podprla razvoj brezžičnega optičnega sistema KORUZA avtorja Luke Mustafa - Mustija in njegov novo ustanovljen neprofitni zavod Inštitut IRNAS Rače, namenjen odprtokodnemu razvoju aplikativnih sistemov, ki združuje znanje in rešitve vse od 3d tiskanja in strojništva, pa do elektronike in programskega razvoja sistema nodewatcher ter drugih aplikacij.

nlnet IRNAS

koruza-gen3-1.jpg koruza-gen3-2.jpg koruza-gen3-3.jpg

Podeljena podpora omogoča nadaljevanje razvoja, vzpodbujenega s Shuttleworth Flash grantom v oktobru. Trije zastavljeni razvojni cilji približujejo KORUZO sistemu za široko uporabo:

  • Razvoj 3D natisljivega sistema KORUZA za zunanjo uporabo ter dalj časa trajajoče eksperimente, ki bodo omogočili vzpostavitev eksperimentalne študije delovanja tega nizkocenovnega prostozračnega optičnega sistema z velikim naborom različnih senzorjev in spremljanjem vplivov mikroklime na delovanje samo. Rezultati bodo omogočili prepoznavanje sistemskih pomanjkljivosti in okoljskih motilcev.
  • Modifikacija podsistemov, razvitih za KORUZO, za bolj splošno uporabo in njihova odprtokodna objava.
  • Vzpostavitev treh eksperimentalnih KORUZA povezav z osnovnim naborom senzorjev za čimprejšnje testiranje delovanja in uporaba teh rezultatov pri razvoju.

Prvi KORUZA prototip tretje generacije za zunanjo uporabo se pravkar testira, začetni, zelo koristni rezultati, pa nakazujejo potrebo po izboljšani konstrukciji sistema v četrti generaciji prototipa, ki je pravkar v razvoju in bo še bolj robustna ter zanesljiva.