KORUZA raste: IEEE ComSoc nagrada EN

Luka Mustafa – Musti sem prejel 2. nagrado IEEE Communication Soceity v študentskem tekmovanju Communications Technology Changing the World za moj diplomski projekt VALET - Very Affordable Laser Ethernet Transceiver na University College London (UCL EE). Zahvaljujem se mentorju Dr. Benn Thomsen za odlično podporo in strokovne nasvete. VALET služi za znanstveno podlago projektu KORUZA in takšno priznanje odličnosti je odlična vzpodbuda za nadaljnje razvojno delo.