wlan slovenija med podporniki uporabe človekovih pravic za nadzor komunikacij EN

wlan slovenija omrežje se je pridružilo podpornikom Mednarodnih načel uporabe človekovih pravic za nadzor komunikacij.

Zasebnost je osnovna človekova pravica in temelj ohranjanja demokratičnih družb. Je nujna za človeško dostojanstvo in krepi druge pravice, kot sta svoboda izražanja in obveščanja ter svoboda združevanja, ter se splošno upošteva v skladu z mednarodno zakonodajo o človekovih pravicah. Dejavnosti, ki omejujejo pravico do zasebnosti, vključno z nadzorom komunikacije, so lahko utemeljene le, ko jih določa zakonodaja, poleg tega pa so potrebne za doseganje upravičenega cilja in sorazmerne cilju, ki ga je treba doseči.