Koruza za organsko rast brezžičnih optičnih omrežij EN

koruza-logo-s.png

Predstavljamo projekt KORUZA - inovativen odprto-kodni brezžični komunikacijski sistem, ki uporablja nov nizkocenovni pristop h konstrukciji prostozračnih laserskih sistemov za povezovanje objektov s svetlobnim žarkom. Z ultrahitro povezavo 1 Gbps (1000 Mbps) je tako mogoče povezati lokaciji, ki imata med seboj prosto vidno linijo in sta oddaljeni manj kot 100 m. S sistemom KORUZA lahko domač uporabnik sam vzpostavi ultrahitro povezavo s sosedom, ki že ima optični priključek, odprta brezžična omrežja ga lahko uporabijo za večjo prepustnost hrbteničnih povezav med točkami, ponudniki Internetnega dostopa pa za ultrahitre povezave do končnih uporabnikov.

Avtor projekta KORUZA Luka Mustafa - Musti predstavlja konstrukcijo sistema in uporabo slednjega v odprtih brezžičnih omrežjih v znanstvenem članku Nineteenth Americas Conference on Information Systems: Mustafa, L., Thomsen, B., Reintroducing Free-space Optical Technology to Community Wireless Networks. Članek bo avgusta 2013 predstavljen na konferenci v Chicagu. Za udeležbo na konferenci AMCIS2013 v Chicagu ter dokončanje projekta, ki se z lastnimi sredstvi in pripravami trenutno izvaja v Sloveniji, avtor išče finančno podporo. Obrača se predvsem k fundacijam za odprti razvoj ter vsem drugim organizacijam, k posameznikom pa za priporočila in posredovanje primernih kontaktov.

Več o projektu in več o prototipu v razvoju.

koruza-cwn-s.png