Statistika wlan slovenija omrežja EN

Izvedba pravih meritev in statistike je težka. V wlan slovenija omrežju uporabljamo sistem nodewatcher za spremljanje delovanja omrežja in zbiranje raznih meritev, ki nam pomagajo razumeti kako omrežje deluje, opaziti in celo predvideti morebitne težave, jih odpraviti, ali pa le uživati v spremljanju kako omrežje raste. Ampak kot v vsakem živem organizmu, kot je tudi omrežje, se veliko stvari ves čas spreminja. Razvijamo nove programske in strojne rešitve in skozi čas se pojavijo neskladja. Naprimer, več kot leto dni nazaj smo začeli eksperimentirati z novo generacijo wlan slovenija firmwarea in kar naenkrat sedaj več kot polovica točk omrežja uporablja ta eksperimentalni firmware. Posledica je, da nodewatcher ne meri pravilno vseh aspektov delovanja firmwarea, saj je bil razvit za starejšo verzijo firmwarea. Tako statistika omrežja več ni točna. Nameravamo nadgraditi nodewatcher, ampak smo se odločili, da medtem rekonstruiramo nekaj statistik iz podatkov, ki jih imamo na voljo.

Eno vprašanje, na katerega smo želeli odgovor, je, koliko uporabnikov je uporabilo wlan slovenija omrežje do sedaj (27. november 2012). V eksperimentalnem firmwareu več ne uporabljamo captive portala, ampak štetje uporabnikov v nodewatcherju je vezano na njegove podatke. Na srečo, zbiramo podatke tudi o DHCP dodelitvah in iz njih lahko približno rekonstruiramo uporabnike. Izgleda, da je wlan slovenija omrežje do sedaj bilo koristno ljudem že 267528 krat. Ponosni smo na to!

Uporabniki prijavljeni na omrežje

Graf zgoraj kaže distribucijo hkrati povezanih uporabnikov v omrežje skozi čas. Rdeča črta predstavlja povprečno število uporabnikov za vsak dan, medtem ko črti nad in pod njo predstavljata minimalno in maksimalno število uporabnikov prijavljenih v omrežje tekom dneva. Kot vidimo, ves čas je vsaj nekdo povezan v omrežje in povprečno število uporabnikov počasi narašča. Trenutno imamo vsak dan čas, ko je več kot 100 hkratnih uporabnikov povezanih v omrežje. Zanimivi so skoki, naprimer 23., 24. in 25. avgusta 2012. Z 316 hkratnimi uporabniki 25. avgusta. Takrat je bilo wlan slovenija omrežje uporabljeno za pokritje dogodka Pannonian Challenge XIII in nekateri drugi skoki se lahko podobno povežejo z dogodki, kjer je bilo omrežje uporabljeno za pokritje prostora za uporabnike. Nekateri skoki pa ostajajo nepojasnjeni.