GSoC 2012: Risanje grafov v brskalniku EN

V okviru programa GSoC 2012 bom spisal JavaScript knjižnico za delo z grafi v spletnem brskalniku. Moj cilj je razviti splošno knjižnico, ki bi jo lahko uporabil za razne vizualizacije, kot so časovne vrste, razsevni diagrami ali omrežja.

Trenutno se v omrežju wlan slovenija uporablja orodje RRDtool, s katerim se rišejo časovne vrste zajetih podatkov s točk omrežja. Prikažejo se lahko le statične slike. Podatki se na strežniku narišejo v nekaj vnaprej definiranih časovnih obsegih, brskalnik pa potem sliko zgolj prikaže. Z novo knjižnico želim omogočiti izris slike v brskalniku. V novi arhitekturi bo brskalnik zahteval podatke in jih narisal na interaktiven ter zanimiv način.

Obdržal bomo dobre lastnosti obstoječega pristopa:

V primerjavi s staro bo moja rešitev interaktivna, zato bo podprto:

  • zoomiranje
  • dodajanje in hkratno prikazovanje različnih vhodnih podatkov naenkrat
  • premikanje po časovni vrsti
  • prikazovanje dogodkov
  • izvoz izbranih podatkov
  • izbira skale (linearna, logaritmična)
  • in še kaj

Najprej sem pregledal obstoječa orodja. V naslednji objavi bom predstavil dobre in slabe strani orodij, kot so na primer Raphael, Cube in Cubism, flot, jqPlot, Protovis, InfoVis, Processing.js, plotkit, Highcharts JS, fooplot, Prototype in jQuery SVG. Komentarji in nasveti glede izbire orodja so nadvse dobrodošli!