GSoC 2012: Modul za skladišče EN

Za svoje delovanje omrežje wlan slovenija uporablja veliko opreme (usmerjevalniki, antene, kabli, konektorji), ki je trenutno nameščena po celotni Sloveniji. V okviru projekta GSoC 2012 bom izdelal skladiščni modul, ki bo integriran v obstoječ sistem za delo z omrežjem nodewatcher. Modul bo sodelujočim v wlan slovenija omogočil z inventarnimi številkami podprto vodenje zaloge opreme (npr. usmerjevalniki), materiala (npr. konektorji, majice) ter orodja (npr. klešče).

Modul bo omogočal izposojo opreme posameznikom ter dodeljevanje opreme na lokacije posameznih točk omrežja.

Pozornost bo namenjena tudi shranjevanju vseh specifičnih lastnosti opreme (npr. naslov MAC za usmerjevalnike, polarizacijo za antene) vključno z navodili proizvajalca. Modul bo uporabljal obstoječo avtentikacijsko shemo prisotno v sistemu nodewatcher.

Trenutno je modul v začetni fazi razvoja, zato so vse pripombe/ideje dobrodošle na razvojno mailing listo.