Spremljevalno srečanje programa Mladi v akciji

Nacionalna agencija je vse upravičence programa Mladi v akciji povabila na srečanje. Dobili smo se v torek, 15. 11. 2011.

Taka srečanja predstavljajo enega izmed načinov za spremljanje, podporo razvoja in izboljšanje kvalitete projektov; nam upravičencem pa medsebojno spoznavanje projektov, učno izkušnjo in izmenjavo idej.

Tokrat smo aktivno sodelovali in naš projekt na srečanju tudi predstavili; naše cilje in kako jih uresničujemo, kaj smo že naredili in kaj nas še čaka v prihodnjih mesecih.

V okviru organiziranih delavnic sem želela nadgraditi svoje znanje o potrdilu Youthpass in načinih kako ga lahko čim bolj učinkovito uporabimo v naših projektih ter tako vsem sodelujočim v projektu omogočimo vrednotenje in priznavanje dosežkov v procesu neformalnega učenja.

Youthpass, več kot le potrdilo o udeležbi:

  • dokaz udeležbe s strani organizatorja aktivnosti (v našem primeru smo organizator mi, wlan slovenija),
  • opis aktivnosti,
  • opis rezultatov učenja,
  • namenjen krepitvi zaposljivosti sodelujočih,
  • spodbuja družbeno prepoznavnost in priznavanje mladinskega dela,
  • v procesu neformalnega učenja omogoča osebno refleksijo posameznika …

Pomembno vprašanje na delavnici je bilo: ali znamo prepoznati razliko med formalnim, priložnostnim in neformalnim učenjem? Preberite naslednje tri točke in poskusite ugotoviti sami:

  1. Na ulici srečam prijatelja, ki je pred kratkim postavil novo wlan dostopno točko pri sebi doma. Opiše mi postopek postavitve točke in z mano deli svoje novo pridobljeno znanje.
  2. Udeležim se jezikovnega tečaja v eni izmed jezikovnih šol, kjer je program strogo strukturiran in kjer mi ob koncu tečaja izdajo javno priznano potrdilo o opravljenem tečaju.
  3. Prijavim in udeležim se ene izmed delavnic o brezžičnih omrežij, ki bo potekala v naprej določenem kraju in v naprej določenem času. Tam se, od sodelujočih v pobudi wlan slovenija, naučim osnove računalniških in predvsem brezžičnih omrežij.

Pravilno ste presodili, če ste pod 1. točko prepoznali priložnostno učenje, pod 2. točko formalno in pod 3. točko neformalno učenje. Pomembno se je zavedati, da neformalno učenje ni manj vredno v primerjavi s formalnim učenjem. To, kar si se naučil ob udeležbi različnih aktivnosti, lahko prav tako pomembno vpliva na kakovost tvojega življenja. Neformalno učenje ima lahko pomemben doprinos tvoji osebni rasti, zaposljivosti in tudi v okviru aktivnega državljanstva.

Kot zaključek lahko povem le, da je bilo srečanje prijetno in poučno. Prepričana sem, da nas je dosti odšlo domov z novimi idejami kako izboljšati delo na naših projektih!