Testiranje brezžičnih povezav EN

Na dokaj hladno julijsko soboto smo testirali tri mednarodne povezave med Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško ter podaljšek hrbtenice iz Maribora proti Halozam. Večina povezav se je izkazala za boljše od naših predvidevanj, zato bomo na podlagi meritev in rezultatov sedaj lahko izboljšali metode izračunavanja oziroma predvidevanja kvalitete dolgih brezžičnih povezav.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

Ugotovili smo da z zmanjšanjem izhodne moči in širine brezžičnega kanala izboljšamo njihovo kvaliteto in stabilnost. Zbrali smo dovolj informacij, da lahko testirane povezave vzpostavimo in jih uporabimo za nadaljnjo eksperimentiranje, optimizacijo nastavitev, pretok eksperimentalnega prometa.

Ugotovili smo, da lahko dolge stabilne povezave dosežemo z uporabo dvojne polarizacije – MIMO tehnologije (802.11n) z dokaj nizko izhodno močjo. Za koordinacijo ekip smo uporabili Skype, ki se je pokazal kot izvrstno orodje za komunikacijo, če je le prehod v Internet na lokaciji testiranja, in Google Earth za vizualen prikaz predvidenih povezav in s tem lažje usmerjanje povezav z ekstrapolacijo.

Podrobnejši rezultati testiranja in začetni izračuni so tudi na voljo.

Zahvaljujemo se podjetju Virtua d.o.o. za posojeno opremo, kar je sploh omogočilo testiranje.

Virtua IT, d.o.o.