Merjenje temperature z WiFi točkami

WiFi točke v wlan slovenija omrežju so v resnici mali računalniki. To s pridom izkoriščamo, saj jih lahko zato prilagodimo za delovanje v mesh načinu delovanja, hkrati pa omogoča tudi razne druge prilagoditve, ki recimo omogočajo poročanje o delovanju vseh točk v omrežju. Se pa točke lahko uporabljajo tudi za druge stvari (ob splošni uporabi tvorjenja omrežja). Eno takšnih je priklop dodatnih senzorjev na točke. Recimo senzorjev za merjenje temperature. Primer točke z dodanim senzorjem je recimo točka na solarno napajanje.

Primer mesečnih meritev temperature

Na takšen način se lahko merijo in zajemajo tudi drugi podatki ter se zatem prikazujejo v bazi točk.