Wireless Summit 2010 – Drugi Dan

Danes se je Wireless Summitu 2010 na Dunaju začelo zares. Polna skleda različnih predavanj in predstavitev, predstavili so se različni projekti, omrežja s predstavniki na srečanju in tudi naš nodewatcher.

Pri predstavitvah omrežij je bila zanimiva pestrost modelov delovanja in tudi modelov zagotavljanja trajnosti omrežja. Hkrati pa seveda tudi legalni problemi in težave pri vplivanju na vlado glede sprememb zakonodaje in sploh odnosa do takšnih omrežij. Tu je bilo recimo izpostavljen problem, da je težko ovrednotiti pozitiven vpliv, ki ga imajo takšna omrežja, saj pozitivno vplivajo ne samo na ekonomijo okoli, ampak na zmanjševanje digitalnega prepada, pokrivanje ruralnih območjih, ki so pogosto za komercialne ponudnike nezanimiva, izobraževanje, omogočanje dostop do znanja in informacij, ustvarjanje novih možnosti, tudi poslovnih, lastni razvoj tako strojne kot programske opreme, tvorjenje socialnih mrež in poznanstev, kar zmanjšuje tveganje posameznikov tako pri ekonomskem kot drugem delovanju ... In zaradi težav pri vrednotenju vsega tega, je težko pomembnost takšnih omrežij predstavljati vsem tistim, ki so navajeni gledati le skozi očala številk.

Je pa zanimiva tudi ta splošna energija celotnega srečanja, kjer navkljub vsem razlikam v pristopih, razlogih, namenih, se vsi zavedamo, da smo si tako podobni med seboj in predvsem kako pomembno je to, kar počnemo. Na dolgi rok in za vse, ne le samo za nas, ki se s tem ukvarjamo.

Zanimiv mi je bil recimo primer, kako se pozablja, da zraven javnega in zasebnega sektorja, kar je trenutno pogosto v obliki javno-zasebnih partnerstev (public-private partnerships, PPPs), se izloča tretja možnost, ljudje (people, še en P). Kako lahko ljudje zgradijo stvari, ki jih sicer niti privatni, niti javni sektor, niti kombinacija, sama ne bi zmogla. Recimo če se primerja Skype, kako hitro in kakšne velikosti telefonsko omrežje je zgradil ravno s tem, da je vanj vključil tudi ljudi. CouchSurfing, ki ima na voljo več kavčev in je v več državah kot največje hotelske verige. (Mimogrede, tudi sam sem trenutno preko CouchSurfinga na Dunaju.)

Nekaj komentarjev tega dne.