Poštni seznam za diskusije, razvoj, pomoč in prav vse bolj ali manj povezano z omrežjem.

List archive Help


[wlan-lj talk] Drustvo


Chronological Thread 
  • From: Mitar < >
  • To: wlan ljubljana < >
  • Subject: [wlan-lj talk] Drustvo
  • Date: Sun, 23 Jan 2011 06:27:24 +0100

Zdravo!

Kot sem zapisal v prejsnjem e-mailu (porocilu s sestanka), bomo
ustanovili drustvo, ki bo:

- zbiranju donacij
- razpisih
- drugih bolj formalnih sodelovanjih (recimo z gostinci)
- ideja je tudi, da bi preko spletne strani omogocali enostavno narocilo
kit-kompletov za postavitev tocke, kjer bi lahko narocnik ali placal
polno nabavno ceno ali pa rekel, da lahko prispeva le delez (ali vse) in
bi mi potem ocenili, koliko je super lokacija in pomagali pokriti ostalo
(torej da se placa za opremo pac kolikor se lahko, da pa je malo bolj
jasno, koliko stvari stanejo, za razlicne tipe opreme)

Kljucnega pomena je, da se vsi zavedamo in da tudi to jasno in glasno
predstavljamo, da JE DRUSTVO LE ENO IZMED MNOGIH, KI SODELUJEJO V
OMREZJU IN NI NITI LASTNIK NITI UPRAVLJAVEC OMREZJA. Gre le za
zdruzevanje nekaterih aktivnih v omrezju za lazje skupno delovanje.
Torej drustvo, ki bo s svojimi aktivnostmi spodbujalo POBUDO SKUPNEGA
OMREZJA, ki je nekaj abstraktnega, je ideja, koncept, ki si ga lahko vsi
delimo.

Tako da bi sedaj bilo potrebno:

- izbrati ime
- logotip/zig/ali kaj ze vse je potrebno (torej glavo za uradna pisma in
podobno, nimam ideje, kaj vse je potrebno)
- narediti statut
- seznam dejavnosti
- sklicati ustanovni sestanek (ko bomo imeli prvo dvoje pripravljeno)

Ze zaradi zgoraj omenjenih razlogov bi si zelel to drustvo zastaviti
tako, da ne nosi nobenih imen ali drugih stvari, ki bi ga povezovale z
omrezjem. Zaradi mene je lahko tudi drustvo "jagoda - drustvo
sladkosnedih ljubiteljev tehnologije". Zato prosim za ideje in predloge
za prve dve tocki zgoraj, ki to upostevajo.

No, lahko bi nekako sli v smeri drustva, ki v splosnem spodbuja odprto
druzbo, prost pretok in dostop do znanja in informacij s pomocjo odprtih
tehnologij, standardov in odprtega sodelovanja. Torej kot drustvo si
mogoce ne bi zeleli delovati le na podrocju omrezja, ampak tudi sirse na
podrocju odprte kode in sorodnih dejavnosti.

Ideje:

- drustvo za raziskovanje, razvoj in preizkusanje druzbenih tehnologij
- drustvo za raziskovanje, razvoj in preizkusanje sodobnih omreznih
tehnologij v druzbi
- drustvo za ohranjanje nevtralnosti Interneta
- drustvo za priblizevanje tehnologiji druzbi

Niso mi vsec. Mogoce raje res kar:

- drustvo za spodbujanje odprte druzbe, tehnologij in sodelovanja
(organiziranja?)

Ideje za seznam dejavnosti (prosim za predloge, da pokrijemo vse, da ne
bomo potem imeli tezave s tem, da bomo morali kaj dopolnjevati):

svetovanje, servis, prodaja, organizacija dogodkov, izobrazevanje,
gradnja, instalacije, programiranje, razvoj, raziskave, publikacije,
eletronika, mediji, posredovanje (recimo dela (kdaj kasneje bi lahko
povezovali prostovoljce med seboj))

Komentarji? Predlogi? Ideje? Ima kdo kaj proti? Naj pove sedaj ali naj
za vedno molci. ;-)


MitarArchive powered by MHonArc 2.6.18.

Top of page