Poštni seznam za diskusije, razvoj, pomoč in prav vse bolj ali manj povezano z omrežjem.

List archive Help


[wlan-lj talk] Porocilo s sestanka


Chronological Thread 
  • From: Mitar < >
  • To: wlan ljubljana < >
  • Subject: [wlan-lj talk] Porocilo s sestanka
  • Date: Sun, 23 Jan 2011 05:41:34 +0100

Zdravo!

Jao, sem se pozno lotil napisati porocilo s tistega (wlan
ljubljana/slovenija) sestanka, ki smo ga imeli 4. januarja 2011.

Torej, v torek 4. januarja 2011 smo se pri meni dobili Luka(cu), Luka
(Musti), Jernej (Kostko), Anja (nek vzdevek si moras najti) in jaz,
Mitar (moje ime pa ima itak omnipotentno naravo, tudi vzdevka). Malo smo
zamujali s sestankom, ker smo se ravno vracali iz Novega Mesta in
Trdinovega vrha.

Osnovna tema sestanka je bilo zacrtanje smernic za delovanje v letosnjem
letu. V ta namen smo prvo eden drugemu predstavili, kje se v letosnjem
letu vidimo kot vsak izmed nas, kaj bi poceli in to tudi res poceli (se
pri sebi odlocili, da si bomo za to jemali svoj cas). Delovanje omrezja
in v katero tocno smer se razvija je pac odvisno od zelja sodelujocih.
Torej stvari se odvijajo v tisto smer, v kateri si zelimo delovati, kot
posamezniki in skupaj. Tako smo nekako ugotovili, da se bi:

- Lukacu ukvarjal s tem, da uci in mentorira nove oblikovalce (v mislih
imamo tu predvsem tebe, Nina) spletnih strani in drugih stvari/sistemov,
ki jih bomo v okviru omrezja delali, v tem tudi vidi izziv, kako torej
dobro pretakati naprej svoje znanje iz tega podrocja
- Musti se bo se naprej ukvarjal s hardwarskim aspektom tock, torej
delal na tem, da postajajo tocke bolj pametne in povezane z drugimi
napravami (senzorji, pametnimi hisami in podobno), prav tako ga zanimajo
dolge povezave (med mesti, drzavami)
- Kostko bo se naprej z veseljem se naprej programiral backend nasih
sistemov in imel preko njihovo delovanje, nekaj bo delal tudi na
firmwareu in drugih ticketih ter v tem izpeljal neverjetne tehnicne
resitve, malo manj navduseno pa sam spletni del nasih sistemov
- Anja bo pomagala pri stvareh, kjer so potrebne ne-tehnicne vescine
komuniciranja, nekateri smo mogoce mojstri v brezzicnih komunikacijah z
biti, zmanjka pa nam, ko moramo to pretvoriti v besede, torej ce bo
potrebno kaj spisati in podobno
- sam pa bom poskusal delati na vseh tistih stvareh, ki so pomembne,
ampak sicer ne bi bile pokrite, koordinirati vse in pomagati postavljati
tocke tu in tam, prav tako pa tudi pomagal Kostku pri razvoju sistemov

[Pozivam tudi druge, da odgovorite na to porocilo in dodate se svoje
poglede, kje se za letosnje leto vidite in kako bi si zeleli
(so)delovati. Tako bo lazje planirati stvari.]

Po navduseni ugotovitvi, da si zelimo vsi (so)delovati se naprej, smo se
posvetili drugim tockam dnevnega reda.

Tako smo se strinjali, da je drustvo, ki bi ga imeli na voljo za uporabo
tam, kjer potrebujemo pravno osebo, zelo koristno sredstvo in da gremo v
ustanovitev enega. Torej drustvo bi lahko tako pomagalo pri zbiranju
donacij (tudi v opremi od podjetij), razpisih in drugih bolj formalnih
sodelovanjih. Pomembno pa je, da v vseh trenutkih in vedno se jasno
zavedamo tako sami kot tudi to predstavljamo drugim, da bo taksno
drustvo le eno izmed mnogih, ki bo delovali v omrezju oziroma za
omrezje, prispevalo vanj in ga spodbujalo in da nikakor ni lastnik
omrezja oziroma njegov upravljalec. Gre le za zdruzevanje nekaterih
aktivnih v omrezju za lazje skupno delovanje.

Vec o tem bom napisal v drugem e-mailu.

Potem smo se strinjali, da se omrezje siri se naprej po Sloveniji in
tako konceptualno preide v wlan slovenija. V ta namen bo wlan ljubljana
postala le ena izmed lokalno aktivnih skupin za lokalno delovanje,
skupno pa bomo delovali globalno. Zato bomo tudi prestrukturirali
spletne strani. Vec o tem smo pisali tudi ze nekaj na strani:

http://wlan-lj.net/wiki/Podrobnosti/SkupnoOmrezje
http://wlan-lj.net/ticket/841

Osnovne ideje so, da bi potekal celoten razvoj sistemov v anglescini
(tako da ga lahko uporabljajo tudi drugi po svetu). Lokalne skupine bi
imele kaksne svoje bloge, ki bi se zdruzeval na skupnem blogu. Osnovna
stran bi bila narejena privlacno in bolj enostavno za uporabo. Za bolj
tehnicne stvari bi imeli wiki (prav tako v anglescini), definicije in
druge splesne stvari pa bi prenesli kar na slovensko Wikipedijo.

Zatem sem predstavil svojo idejo, kako bi lahko v letos izboljsali
prepoznavnost omrezja. Ideja je, da po vstopu v omrezje (potrditvi
pozdravne spletne strani) uporabnika vedno preusmerimo na skupen portal,
ki bi omogocal komunikacijo med uporabniki ter jim nudil nekaj osnovnih
informacij (o lokalih v okolici, dogodkih in podobno). Tako bi kot
omrezje pomagali z lokalnimi informacijami, hkrati pa bi na taksen nacin
omogocili tudi nam samim lazjo in globjo komunikacijo z uporabniki
(trenutno jo imamo samo preko staticne pozdravne strani).

To se mi je zdelo (in se mi se vedno zdi) kot pomemben del omrezja, saj
bodo tako uporabniki nekako lazje videli to dodatno komponento omrezja
(skupnost, povezanost) za razliko od le dostopnih tock sicer. Negativna
stran tega pa je, da bodo verjetno poistovetili ta portal z omrezjem.
Ampak to smo se strinjali, da ni pretiran problem, saj bomo preko tega
portala lahko potem obvescali tudi o drugih lastnostih tega omrezja
(drugih storitvah in podobno).

Portal bi tako bil nek preplet lokalnega socialnega omrezja,
informativnega portala in sploh zacetne spletne strani z iskalnikom,
tako da si jo bodo lahko uporabniki nastavili tudi kar za svojo domaco
spletno stran. (Recimo, da ce to dosezemo, smo uspeli.)

To so bile ideje iz sestanka, sedaj pa moramo na njihovo realizacijo.

(Prisotni na sestanku: ce sem kaj pomembnega izpustil, me prosim kar
dopolnite oziroma popravite.)


Mitar


  • [wlan-lj talk] Porocilo s sestanka, Mitar, 01/23/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.18.

Top of page