Poštni seznam za diskusije, razvoj, pomoč in prav vse bolj ali manj povezano z omrežjem.

List archive Help


[wlan-lj talk] Objavi zgodbo


Chronological Thread 
  • From: Mitar < >
  • To:
  • Subject: [wlan-lj talk] Objavi zgodbo
  • Date: Sat, 22 Jan 2011 20:10:46 +0100

Zdravo!

Kdo bi napisal kaksno zgodbo o prostovoljstvu v nasem omrezju? Kako
pomagamo ljudem, kako jih izobrazujemo, kako gradimo neko skupno dobro?

http://www.prostovoljstvo.org/index.php?id=718&lang=sl


Mitar


  • [wlan-lj talk] Objavi zgodbo, Mitar, 01/22/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.18.

Top of page