Poštni seznam za diskusije, razvoj, pomoč in prav vse bolj ali manj povezano z omrežjem.

List archive Help


Re: [wlan-lj talk] Dolge povezave cez celo mesto


Chronological Thread 
  • From: RokX < >
  • To:
  • Subject: Re: [wlan-lj talk] Dolge povezave cez celo mesto
  • Date: Fri, 26 Mar 2010 21:55:27 +0100
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to :content-type; b=mJPb+1kwSzIIPDKtA7u/veU3rbinetlZZ57l8rjjP7YyzoMV0N0RGDaKMxQ8ty+cf7 S/eJt92qrLdq0lDmCyDymdufsG4gKRHOeOGrWBw/sGsKmaJwDJ1jIZviLNhGMVHslvJq 5zS3pgGKQepaT9X8WjAN71M4sJkiv09mDzO1A=

waaaaaaaaaaaaaaaa carsko :D Prav lepo zgleda.

2010/3/26 Mitar < >
Zdravo!

Danes smo pri BTCju postavili novo tocko s super razgledom in cisto pri
vrhu, v 10. nadstropju. Rezultat se vidi na spletni strani, ampak ga
tudi pripenjam: najdaljsa povezava do sedaj.

Za nekaj trenutkov pa so se tocke povezale tudi cez celo mesto.

Rastemo, rastemo. :-)


Mitar

Nastavitve in odjava:
http://wlan-lj.net/lists/info/talk--
-----------------------------------------
        RokX @ GmailArchive powered by MHonArc 2.6.18.

Top of page